Meditation kan defineres som en metodisk måde at udvikle indsigt i sindet på. Når vi mediterer, udvikler vi systematisk et fokuseret opmærksomt nærvær, forankret i meditativ udviklet koncentration, som aktiverer en intuitiv direkte seen ind i sindet, i dets sammenhænge, tanker i følelser, følelser i tanker, i sindstilstande og kropsfornemmelser, så vi har en lejlighed til at forstå vores eksistentielle situation, på en anden måden end hvad hverdagsbevidstheden opfatter.


Man begynder at forstå sig selv bedre og ens sind bliver mere koncentret. Og når sindet er mere koncentreret,  udvikler man en større robusthed som man tager med ind i sin sammenhæng i hverdagen. Denne robusthed gør at man bliver mindre påvirket af uhænsigtmæssige tankemønstre som har det med at invidere ens hverdagsbevidsthed.


Ved at bevare en distancen i sin opmærksomhed på sine tanker, udvikler man en betydelig frihed, således at man ikke bliver påvirket af dem.

   

Hvis man forestiller sig, som en metafor, at tanker og følelser er ligesom skyer der driver hen over himmelen. Det kan være tunge skyer, det kan være lette skyer. Det kan være hurtige skyer eller det kan være langsomme skyer. Det kan være skyer med regn og torden eller det kan være skyer uden nedbør. Uanset hvilke former for skyer der driver hen over himmelen, har alle skyerne en ting til fælles: De opstår, er tilstede i noget tid, indtil de forsvinder igen.


Solen derimod er altid tilstede. Solen skinner altid, uanset om det er overskyet, om det regner, tordner eller sner, dag eller nat. 

Hvis vi betragter fra Solens perspektiv, kan vi træne en distanceret tilgang til at observere vores tanker og følelser der driver hen over himmelen, uden at klynge os til dem og på den måde opnå mere frihed i vores hverdag.


Aikido - Meditation i Bevægelse.

I vores meditationtræning, sidder vi på en pude og kigger ind i og studerer vores sind med opmærksomt fokuseret nærvær og over tid, når tiltrækkelig koncentration er etableret, opnår dybere indsigt til at kunne forstå sindets natur.   


I Aikido bringer vi denne meditative indsigt ind i vores hverdag til at at kunne møde udfordringer og forandringer, konflikter eller aggression med fredelig tilstedeværelse, empati, indre styrke og ro.


Videnskaben viser, at mindfulness kan afhjælpe stress, konflikter, søvnbesvær, hovedpine, uro, dæmpe og forbedre håndtering af kroniske smerter, samt øge koncentration, empati og livskvalitet. 


AIKIDO UDEN GRÆNSER

CVR: 37511226

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend