Ai – Harmoni – Ki – Livskraft – Do – Vej


AIKIDO stammer fra Japan og betegnes i sin grundessens som en Ikke-voldelig kampkunst og kan blandt andet defineres som en form for selvforsvar, der sigter mod at beskytte sig selv uden at såre et andet menneske, ved at møde konflikter og aggression med nærvær og åben hjertelighed.


Aiki er en praktisk filosofi om harmoni og samarbejde. Den består af principper og metoder til selvbevidsthed, effektiv brug af krop og bevægelse, ro under pres, og respektfuld engagement med andre mennesker.
Kunsten bygger bl.a. på grundelementerne i konflikthåndtering og inklusion både fysisk og mentalt. Hvis du skal løse en konflikt med et andet menneske, er det en nødvendighed at være i ”harmoni” med sig selv, først, både fysisk og mentalt, da både krop og sind er forbundet som et sammenhængende system.


Filosofisk manifesterer Aikido kunsten sig ud fra, at alle har ret, da alle mennesker oplever verden forskelligt (subjektivt). Set igennem et aikidoperspektiv, er det ikke en konflikt, men nærmere en misforståelse, som er opstået, når mennesker ”kolliderer” med hinandens indre holdninger, tro eller overbevisninger. Træningen er derfor baseret på at se en ”konflikt” fra flere perspektiver, end kun sit eget. Dette løses igennem, centrering, åben hjertelig empati, lyttende nysgerrigt nærvær og gensidig respekt, som til sidst udmunder sig i en harmonisk kropslig dialog. Aikidoens udgangsform er receptiv og lyttende. Der findes ingen konkurrencer i Aikido.


Hovedelementet i den praktiske træning er baseret på flydende cirkulære bevægelser og samarbejde og udtrykkes ved at gå med den ”konflikt skabende” persons bevægelse med det formål at rumme og anerkende ”konflikten”, dog samtidigt med det særlige hensyn, at passe på at personen som initierer ”konflikten”, ikke kommer til skade.


Harmoniske, fysiske bevægelser som skaber fleksibilitet og smidighed i kroppen. Samarbejde og hjertelig kontakt, hvilket øger kapaciteten for rummelighed og empati. Mindfulness, hvilket styrker koncentration, fokus og nærvær.


Man kan sige at Aikido består af multidimensional træning på flere niveauer på samme tid.


Igennem træningen, lærer man at disciplinere sig til at stilne sit sind og slappe af, hvilket automatisk forøger kapaciteten til at føle og lytte dybere til sig selv, relatere og være mere rummelig overfor andre samt være mere koncentreret, fokuseret og nærværende i sin hverdag. Træningskulturen i Aikido er, at alle træner med hinanden på tværs af køn, alder, niveau, type, religion, kultur, hudfarve, kropsbygning, temperament, uddannelse, seksualitet osv. På denne måde træner man samtidigt evnen at skulle relatere, tilpasse og samarbejde med mange forskellige slags mennesker. Aikidotræning er en seriøs og effektiv måde at lære sig selv at kende på og en sund tilgang til et liv i en samfundskultur som konstant er i forandring.


Og så er det sjovt at træne Aikido. Og når vi mennesker har det sjovt, er det nemmere at slappe af.

AIKIDO UDEN GRÆNSER

CVR: 37511226

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend