Mit navn er Danni Juelskjær

Siden 2009 har jeg praktiseret meditation og trænet Japansk Kampkunst, Aikido. 


Min personlige udviklingsrejse startede tilbage i 2002, da jeg blev fyret fra et salgsjob.

Jeg er oprindeligt uddannet indenfor salg og havde brugt en del år på at identificere og klynge mig til ideen om at være sælger og oplevede derfor fyrringen som et personligt angreb og eksistentielt truende.


AIKIDO er en moderne Japansk kampkunst, grundlagt af Morihei Ueshiba, O´Sensei, efter første verdenskrig. Ordet Aikido betyder groft oversat, Harmoniens eller Kærlighedens vej og betegnes i sin grundessens som en Ikke-voldelig kampkunst der sigter mod at beskytte sig selv uden at såre et andet menneske.


Aikido er som udgangspunkt en receptiv og forsvarsorienteret kontaktsport. Vi træner derfor ikke angreb som en kampform, men som en instrument til at skabe energi og til at fremprovokere frygt og ubalance.

I træningen fokuserer vi særligt på indadrettet opmærksomhed. Hvad sker der i kroppen når ubehag (frygt/vrede) opstår og hvordan påvirker det vores evne til at agere hensigtsmæssigt? Vi træne kapaciteten af indre selvbevidsthed til at kunne opretholde fysisk og mental balance i krop og sind som gør os i stand til at kunne handle rationelt og omsorgsfuldt, under stress, på alle tidspunkter, under alle omstændigheder, ved at møde konflikt og aggression med bevidst nærvær og åben hjertelighed.


Aikido er en praktisk filosofi om harmoni og samarbejde. Den består af principper og metoder til selvbevidsthed, ro under pres, effektiv brug af krop og bevægelse, mental og fysisk balance og respektfuld engagement med andre mennesker.


Vi træner ikke kamp i Aikido. Vi træner evnen, at blive god til at løse konflikter, så vi ikke behøver at kæmpe.


Filosofisk manifesterer Aikido kunsten sig ud fra, at alle har ret, da alle mennesker oplever verden forskelligt (subjektivt). Set igennem et aikidoperspektiv, er det ikke en konflikt, men nærmere en misforståelse, som er opstået, når mennesker ”kolliderer” med hinandens indre holdninger, tro eller overbevisninger. Træningen er derfor baseret på at se en ”konflikt” fra flere perspektiver, end kun sit eget. Dette løses igennem, centrering, åben hjertelig empati, lyttende nysgerrigt nærvær og gensidig respekt, som til sidst udmunder sig i en harmonisk kropslig dialog. Aikidoens udgangsform er receptiv og lyttende. Der findes ingen konkurrencer i Aikido.


Vi arbejder med Harmoniske, fysiske bevægelser som skaber fleksibilitet og smidighed i kroppen. Samarbejde og hjertelig kontakt, hvilket øger kapaciteten for rummelighed og empati. Mindfulness, hvilket styrker koncentration, fokus og nærvær.


Igennem træningen, lærer man at disciplinere sig til at stilne sit sind og slappe af, hvilket automatisk forøger kapaciteten til at føle og lytte dybere til sig selv, relatere og være mere rummelig overfor andre samt være mere koncentreret, fokuseret og nærværende i sin hverdag. Træningskulturen i Aikido er, at alle træner med hinanden på tværs af køn, alder, niveau, type, religion, kultur, hudfarve, kropsbygning, temperament, uddannelse, seksualitet osv. På denne måde træner man samtidigt evnen at skulle relatere, tilpasse og samarbejde med mange forskellige slags mennesker. Aikidotræning er en seriøs og effektiv måde at lære sig selv at kende på og en sund tilgang til et liv i en samfundskultur som konstant er i forandring.


Japansk Kampkunst

Ro under Stress

AIKIDO for begyndere

12 UGER KURSUS

START:

TIDSRUM:

STED:ONSDAG 01 SEPTEMBER 2021

18:30 - 20:00

HØFFDINGSVEJ 36

2500 VALBY

Kr. 995,-

Kurset er for dig som har interesse i selvudvikling og som ønsker at træne selvbevidsthed, kropsligt, mentalt emotionelt og åndeligt.

 

Det grundlæggende element af træningen, handler om at lære at vi har størst adgang til vores ressourcer når vores kropsholdning er åben og vores intention er kærlig. Ved at trække vejret ned i maven, træner vi evnen til at mærke vores egen krop-sind tilstand, med det formål at kunne identificere frygt eller stress i kroppen til dermed at kunne ændre sin egen tilstand til en mere ressourcefuld tilstand. 


Med frygten ombord som en blind passager, forhindres energien i at cirkulere, kroppen i at slapper af, hjertet i at åbne sig og sindet i at blive roligt. Når frygt indtræder, aktiveres ”reptilhjernen” som også beskrives som Amygdala. Kroppen indtræder i en instinktiv tilstand, hvor musklerne spænder op og reaktionsevnen intensiveres men hvor adfærden reduceres til 3 forskellige reaktionsmønstre, Fight, Flight, Freeze eller på dansk, Kamp, Flugt, Stivne. Det sympatiske nervesystem, som sørger for overlevelse er særligt aktiveret. Den logiske og kreative del af hjernen også kaldet for Neocortex lukker automatisk ned, hvilket forhindrer rational tænkning.


For at kunne klare tilværelsen på en sund og harmonisk måde skal der helst hos mennesker være balance i det autonome nervesystem, som groft sagt, består af det sympatiske nervesystem, som tidligere beskrevet og det parasympatiske nervesystem, som er den del af nervesystemet som er ansvarlig for hvile og afslapning, rekreation og helbredelse.


Den hyppigste forskydning mellem de 2 systemer kalder man i dag for stress.
Ved praktisering af Aikido, udøver vi sympatiske (intense) handlinger, men i parasympatiske (healende, afslappet) tilstande, hvilket skaber en harmonisk balance i det autonome nervesystem, hvilket skaber tryghed, livsglæde og integritet.


MEDITATION

Meditation kan defineres som en metodisk måde at udvikle indsigt i sindet på. Når vi mediterer, udvikler vi systematisk et fokuseret opmærksomt nærvær, forankret i meditativ udviklet koncentration, som aktiverer en intuitiv direkte seen ind i sindet, i dets sammenhænge, tanker i følelser, følelser i tanker, i sindstilstande og kropsfornemmelser, så vi har en lejlighed til at forstå vores eksistentielle situation, på en anden måden end hvad hverdagsbevidstheden opfatter.

Man begynder at forstå sig selv bedre og ens sind bliver mere koncentreret. Og når sindet er mere koncentreret, udvikler man en større robusthed som man tager med ind i sin sammenhæng i hverdagen. Denne robusthed gør at man bliver mindre påvirket af uhænsigtmæssige tankemønstre som har det med at invadere ens hverdagsbevidsthed.


Ved at bevare en distance til sine tanker og følelser, udvikler man en betydelig frihed, således at man føler man føler sine følelser og tænker sine tanker, men man bliver ikke påvirket af dem i samme grad som med hverdagsbevidstheden. 


Videnskaben viser, at mindfulness kan afhjælpe stress, forhøjet blodtryk, søvnbesvær, hovedpine, uro, dæmpe og forbedre håndtering af kroniske smerter, samt øge koncentration, empati og livskvalitet. 

OM KURSET

Undervisningen tager udgangspunkt i den 2500 år gamle Buddhistiske meditationsform Vipassana, som på dansk kan oversættes som indsigtsmeditation.


Kurset er for dig som ikke har så meget kenskab til meditation og som gerne vil starte en praksis. Det kan også være for dig som måske har en smule kenskab, men som har brug for en anledning til at komme i gang, eller det kan være for dig som har meget om ørene og har brug for at finde ro, eller måske er du bare nysgerrig på dig selv? Alle er som udgangspunkt velkommen.


På kurset vil du lære at slappe af og blandt andet træne koncentration til at opnå dybere indsig til at forstå hvordan kroppen og sindet reagerer under stress. Resultatet kan være meget berigende og for mange kan disse indsigter frigive livskvalitet som ofte har været bundet op i fysiske sammentrækninger og uhænsigtsmæssige tankekonstruerede forklaringer og overbevisninger.  


Jeg tilbyder både holdundervisning og privatundervisning.

HOLDSTART

ONSDAG 01 SEPTEMBER 2021

20:30 - 21:30

Høffdingsvej 36, 2500 Valby

Hold Undervisning

Mindfulness for Begyndere

8 ugers Hold kursus

Kurset består af:

8 undervisningsdage, 1 dag om ugen (I VALBY)

og inkluderer:

8 x 60 min. hold undervisning af teori og meditationstræning.

3 x morgen fælles meditation. 06.00 - 06.30.

PRIS: 995,-

Privat Undervisning

Mindfulness for Begyndere

8 ugers Online forløb

Kurset består af:

8 undervisningsdage, 1 dag om ugen (ZOOM)

og inkluderer:

8 x 60 min. undervisning inkl. meditation.

8 x Personlig interview og coaching

3 x morgen fælles meditation. 06.00 - 06.30.

PRIS: 1995,-

Privat Undervisning

Mindfulness for Begyndere

12 ugers Online forløb

Kurset består af:

24 undervisningsdage, 2 dage om ugen (ZOOM)

og inkluderer:

24 x 60 min. undervisning inkl. meditation.

24 x Personlig interview og coaching.

3 x morgen fælles meditation. 06.00 - 06.30.

PRIS: 2995,-

MENTOR

Som ung der befinder sig i en tilstand af mistrivsel, kan det være svært at finde ro og overskud til at kunne navigere i en hverdag med forventninger og pres.

Dette kan ofte føre til sociale problemer, angst, depression, lavt selvværd og en følelse af ikke at slå til.


Samtidig lever vi også i en tid, hvor mange unges hverdag i større og større omfang, udleves enten gennem en Mobil, Computer eller Tvskærm, hvilket kan skabe mistrivsel værre, da unge har brug for at bryde egen isolation og komme ud og bevæge sig fysisk.


Der er ingen tvivl om at skærmen er kommet for at blive, da den allerede er en integreret del af de unges liv.

Det er dog min klare opfattelse, at vi er begyndt at se en relativ klar tendens af overforbrug hos mange unge, af bekymrende karakter, som bevæger sig på grænsen henimod usunde forbrugsmønstrer som i værste fald, kan hæmme den unges personlig udvikling. Her kan nævnes nedsat evne til at fokusere og koncenterer sig, uregelmæsssig søvnrytme, indlæringsvanskeligheder, reduktion af sociale kompetancer, fysisk overvægt eller stivhed i kroppen som dermed skaber forringet livskvalitet. 

Inden et forløb evt. skal starter, er det vigtigt at undersøge om både jeg og den unge har kemi og gensidig respekt.

Derfor starter jeg altid med en "Walk & Talk".

Som Mentor er det min fornemmeste opgave, at møde den unge i øjenhøjde og dermed skabe tillid og tryghed.

Jeg arbejder ud fra Kognitiv psykologi og meditationsprincipper samt kropslig udfoldelse, Aikido, Parkour bl.a. baseret på psykosomatiske forståelsesrammer. 

Et Mentorforløb har til formål at styrke kropslig, mental og kreativ bevidsthed samt øge sociale kompetencer og integritet som fører til positiv forandring og transformation for den unge.

Når man arbejder med unge, er det svært at sætte tid på hvor lang tid det tager, før vi er kommet i mål. Jeg arbejder dedikeret og ønsker ikke at stoppe, før vi er nået den ønskede destination.

Mit udgangspunkt er dog at det første forløb foregår min. 4 gange af 60 min. over 1 måned.

Hvis der er behov for et mere dybdegående forløb, tilbyder jeg også personlige Aikido- og Mentorforløb.